سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نازنین برهمت – دانشجوی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه
سید مهدی حسینی مدرس – دانشجوی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه

چکیده:

امروزه مهمترین مشکل صنعت حمل و نقل هوائی در رابطه با کاربران و مشتریان تغییرات برنامه پروازی است. در نظام های حقوقی ای که پیشرو در حمل و نقل هوائی هستند؛ قانون، قواعد خاصی برای حقوق مسافران و شرکت های هواپیمائی وضع کرده است، که مهمترین و ارزشمندترین آنها قانون EC/261 اتحادیه اروپا است. تغییرات برنامه پروازی شامل لغو، تاخیر، ممانعت از سوار شدن و تغییر کلاس است؛ که حسب مورد در صورت حصول شرایط شرکت های حمل و نقل هوائی بایستی از ۴ طریق پرداخت نقدی خسارات، بازپرداخت بلیط و هزینه ها، پیشنهاد تغییر مسیر و مساعدت و اقدامات کمکی به جبران خسارت بپردازند. آشنائی با این قوانین برای حضور پر رنگتر شرکت های ایرانی در عرصه حمل و نقل بین المللی ضروری است و از سوی دیگر با مد نظر قرار دادن معیارها و اصول این قانون و رفع نواقص و چالش های آن می توان نظام حقوق مسافران را برای کشورمان تدوین کرد.