سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی حبیب – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
مهدی شفیعی فر – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی ایمانی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

در دهه های اخیر تلاشهای زیادی از سوی دانشمندان جهان برای ارائه روش های تجربی و نیمه تجربی محاسبه نرخ انتقال رسوب ساحلی انجام گرفته است. به علت تعدد و تنوع عوامل دخیل در پدیده انتقال رسوب، هر یک از روشهای ارائه شده، تنها تحت شرایط محدودی کالیبره شده و قابل کاربرد می باشند. در مقاله حاضر ۱۲ روش شناخته شده برآورد نرخ انتقال رسوب ساحلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و با توجه به محدودیتها، قابلیتهای کاربردی، اصول تئوریک و روش محاسباتی دسته بندی شده اند. سپس شش روش مطرح انتخاب شده و برنامه کامپیوتری آن تهیه گردیده است. با استفاده از آمار امواج سالانه برای بابلسر و بندرانزلی مقادیر نرخ انتقال رسوب توسط برنامه کامپیوتری محاسبه شده است. نتیجه مطالعات نشان از تفاوت قابل توجه در نرخ انتقال رسوب ساحلی محاسبه شده با روش مختلف دارد. در پایان با توجه به بررسی های انجام شده جهت انتخاب روشهای مناسب برآورد نرخ انتقال رسوب ساحلی در هر منطقه، توصیه ها و جداولی ارائه شده است.