سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ر.نقیبیان – مهندس مشاور بن پروژه
م.سیاری نژاد – مهندس مشاور بن پروژه

چکیده:

این مقاله سعی بر آن دارد تا در زمینه شرایط موجود مناقصه ابزار دقیق در ایران به نقد بپردازد . بنابر این سعی خواهد شد تا در حد امکان نکات مثبت و منفی مناقصه اب زار دقیق به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارائه پیشنهاداتی در مورد بهبود شرایط کلی مناقصه های بعدی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.برای عینیت بخشیدن به این بررسی یکی از مناقصه های برگزار شده در سال ۱۳۷۸ مبنای کار قرار گرفته است و برای پرهیز از هر گونه سوء تعبیر، نام سد، مناقصه گزار و پیمانکار ذکر نخواهد شد.