مقاله نقد و تحليل تحريفات ديوان فلكي شرواني بر اساس نسخه هاي تازه يافته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در فنون ادبي از صفحه ۹۷ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: نقد و تحليل تحريفات ديوان فلكي شرواني بر اساس نسخه هاي تازه يافته
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرن ششم
مقاله فلكي شرواني
مقاله نسخه هاي تازه يافته
مقاله تحريف
مقاله تصحيح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يلمه ها احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حكيم نجم الدين محمد فلكي از شعراي معروف قرن ششم هجري است كه در قصبه شماخي از توابع شروان متولد شد. فلكي گوينده اي نازك خيال و شيرين سخن است كه بر خلاف معاصران خود، به سهولت كلام و رواني سخن متمايل بود. ديوان ناقص و ناتمامي از وي در سال ۱۹۲۹ ميلادي در لندن توسط محمد هادي حسن خان به چاپ رسيده است. در ايران نيز محمد طاهري شهاب ديواني از اين شاعر را در سال ۱۳۴۵ تصحيح كرده و از سوي انتشارات كتابخانه ابن سينا به چاپ رسانده است. از آنجا كه مشخص نيست، نسخه اساس و يا نسخه بدل هاي در دسترس اين مصحح كدام است و متن ديوان ظاهرا بر اساس نسخه هاي نامعلوم، نامستند و متاخر، تصحيح و تدوين گرديده، نگارنده بر آن است تا با در دسترس داشتن چهار نسخه خطي تازه يافته، براي نخستين بار ابياتي از ديوان اين شاعر را تصحيح نموده و تحريفات اين ديوان را مورد تحليل و بررسي قرار دهد.