مقاله نقد و تحليل ديدگاه مستشرقان غربي درباره حماسه ملي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۹۱ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: نقد و تحليل ديدگاه مستشرقان غربي درباره حماسه ملي ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شرق شناسي غربي
مقاله هويت و معرفت شرقي
مقاله ايران شناسي
مقاله شاهنامه فردوسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قبادي حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کوشش مستشرقان براي شناخت بيشتر ايران، توجه آنان را به شاهنامه برانگيخته و پژوهش هاي ارزنده آنان نتايج سودمندي را عايد ايرانيان كرده است. با دقت در نظريات آنان، حقايقي از نيات پيدا و پنهانشان آشکار مي شود که اساسا کمتر بدان توجه شده است. پي گيري پاسخي مناسب براي مساله هايي چون «تلقي ها و دريافت هاي عرضه شده در تحقيقات مستشرقان، بازتاب واقعي از ايران و حماسه ملي آن است يا تصويري مغشوش و مغرضانه؟» «محققان غربي در پي اثبات يا تلقين کدام جنبه از جنبه هاي شاهنامه اند، معرفت يا هويت؟ يا هيچ کدام از آن دو؟»، «تحقيقات مستشرقان همسو با نيات سياستمداران غربي يا احيانا اثبات پيش زمينه هاي سياسي آنان بوده يا صرفا به عشق علم اندوزي و جستجوگري هاي مطالعاتي و علم براي علم؟ يا تلفيقي از اين دو؟»، نگارندگان را برآن داشته تا با روشي توصيفي- تحليلي با استناد به آثار و اظهارنظرهاي مستشرقان انگليسي، آلماني و فرانسوي درباره فردوسي و شاهنامه او، به نقد و تحليل انديشه ها و مقايسه آنها بپردازند و با توجه به تفاوت ماهوي نگرش شاهنامه پژوهان روسي و حوزه شوروي سابق و هراس از گستردگي پژوهش و افزودگي بر حجم مطالب، نظريات آنان را از گستره تحقيقي اين مقاله خارج کنند.