مقاله نقد و تحليل غزلي از سعدي بر پايه روش ياکوبسن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: نقد و تحليل غزلي از سعدي بر پايه روش ياکوبسن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقد ساختارگرا
مقاله روش ياکوبسن
مقاله غزل
مقاله سطح آوايي
مقاله موسيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاروقي هندوالان جليل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر نقد و تحليل ويژگي هاي آوايي غزلي از سعدي با رويکردي ساختارگرايانه است. براي اين منظور، در بخش نخست، نگاهي گذرا به نقد ساختارگرا و روش ياکوبسن و در بخش دوم، غزلي از سعدي بر پايه اين روش نقد و تحليل مي شود. در اين تحليل، بررسي مي شود آيا وزن، بحر، قافيه و رديف انتخاب شده توسط شاعر، القاگر مفهوم و محتواي غزل هست يا خير. پس از آن با اين استدلال که واج ها به طرق مختلف مي توانند در موسيقي شعر و رساندن مفهوم اثر نقش ايفا کنند، اين غزل از منظر واجي تحليل مي شود و عوامل مختلف واجي از قبيل واج آرايي، جايگاه توليد و شيوه توليد، دوري يا نزديکي جايگاه هاي توليد از يکديگر و تکرار واج ها با در نظر داشتن تاثير هريک بر موسيقي شعر و در نهايت القا مفهوم، مورد کنکاش قرار مي گيرد. در انتها تاثير انتخاب واژگان بر موسيقي و معناي اين غزل بررسي مي شود.