مقاله نقد و تحليل محتوايي شرح هاي مخزن الاسرار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: نقد و تحليل محتوايي شرح هاي مخزن الاسرار
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظامي گنجوي
مقاله مخزن الاسرار
مقاله تحليل محتوايي
مقاله نقد و مقايسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي خورشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مخزن الاسرار، نخستين اثر از پنج گنج نظامي گنجوي است که بسياري از محققان به سبب ابهام و پيچيدگي هاي فراوان معنايي، به شرح و توضيح ابيات آن همت گمارده اند. در اين مقاله به نقد و تحليل محتواي شروح مخزن الاسرار پرداخته شده است. آشنايي با ابيات مشکل و پيچيده اين مثنوي و گردآوري و ارزيابي معاني مختلف شارحان، يادآوري و اصلاح اشتباهات در توضيح برخي ابيات، برگزيدن معني صحيح تر ابيات و هم چنين شناخت منشا اختلاف نظر شارحان در شرح مخزن الاسرار، از اهداف نگارش اين مقاله بوده است.