مقاله نقد و تحليل مقدمه كتاب هاي بلاغي (فصاحت كلمه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: نقد و تحليل مقدمه كتاب هاي بلاغي (فصاحت كلمه)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فصاحت
مقاله بلاغت
مقاله تنافر
مقاله حروف
مقاله غرابت استعمال
مقاله مخالفت قياس
مقاله كراهت در سمع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاحسيني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرباقري فرد سيدعلي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در كتاب هاي بلاغي فارسي به پيروي از كتابهاي بلاغت عربي، مقدمه اي با عنوان فصاحت و بلاغت آمده است كه مبرا بودن كلمه و كلام را از عيوبي كه ذكر كرده اند دليل فصيح و بليغ بودن آن شمرده اند. عيوب كلمه از نظر آنان چهارتاست : ۱ـ تنافر حروف ۲ـ غرابت استعمال ۳ـ مخالفت قياس ۴ـ كراهت در سمع. اما آنچه در اين كتابها آمده اولا پيروي از بلاغت عربي است و بسياري از مباحث و شواهد آن در زبان فارسي كاربردي ندارد. ثانيا مثال ها و شواهد اندك و ناقص است و نمي توان آن را به عنوان معياري دقيق و مشخص براي بررسي عيوب كلمه به شمار آورد. ثالثا مباحث مهمتري در اين زمينه در زبان ديده مي شود كه بدان توجهي نشده است.