مقاله نقد و تحليل نمايش نامه سرگذشت مرد خسيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۲۱۳ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: نقد و تحليل نمايش نامه سرگذشت مرد خسيس
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آخوندزاده
مقاله طرح
مقاله شخصيت پردازي
مقاله لحن و گفتگو
مقاله درون مايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارياب شيرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله در پي آن بوده است تا به تحليل داستاني و محتوايي نمايش نامه سرگذشت مرد خسيس اثر ميرزا فتحعلي آخوندزاده که در حقيقت آغازگر نمايشنامه نويسي به شيوه مدرن در خاورميانه بوده است بپردازد. نخست طرح (پلات) نمايش نامه که شامل گره افکني ها و گره گشايي هاي اصلي و فرعي، کشمکش، تعليق، بحران، نقطه اوج و پايان بندي است به دقت بررسي شده؛ سپس چگونگي شخصيت پردازي مورد تحليل قرار گرفته است. بدين گونه که نويسنده در پرداخت شخصيت ها که از طريق چند روش، کنش و گفتار، صورت ظاهري و نام گذاري افراد صورت مي گيرد تا چه اندازه موفق بوده است. هم چنين لحن و گفت وگوي نمايش، تحليل درون مايه و در انجام نتيجه گيري بررسي ها آمده است.