مقاله نقد و تحليل کهن الگوي نقاب با توجه به رفتارهاي ملامتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: نقد و تحليل کهن الگوي نقاب با توجه به رفتارهاي ملامتي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ملامتي
مقاله ناخودآگاه جمعي
مقاله ناخودآگاه شخصي
مقاله کهن الگو
مقاله نقاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روضاتيان سيده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ميرباقري فرد سيدعلي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مفاهيم مهم نظريه کارل گوستاو يونگ در روان شناسي تحليلي، «آرکي تايپ» يا «کهن الگوهاي ناخودآگاه جمعي» است که در ميان آن ها «نقابpersona » با مفهومي خاص، قابل تامل است. به نظر يونگ، انسان مي کوشد تا حد امکان، بهترين تظاهر و تاثير را در محيط اطرافش نشان دهد و خود را با هرچه از او انتظار مي رود، هماهنگ کند، در حالي که بسياري از علاقه ها و احساسات خود را به درون ناخودآگاهش مي راند. يونگ اين موضوع را با عنوان نقاب، مطرح مي کند. نقاب در واقع همان نقشي است که جامعه از فرد انتظار دارد و فرد، شخصيت اصلي خود را در پشت اين نقاب، پنهان مي سازد. اين نظريه را که کارل گوستاو يونگ در کم تر از يک قرن پيش ارايه کرده، مي توان با توجه به رفتارهاي ملامتي، مقايسه، نقد و بررسي کرد، اعمالي که صوفيان براي مبارزه با ريا و خودپسندي، انجام مي دادند و به مرور زمان، منجر به پديدآمدن طريقه اي خاص، به نام ملامتيه شد که هرچند اصول اوليه آنان تفاوتي با ساير فرقه هاي تصوف نداشت، اما شيوه اي که اهل اين طريقه براي رسيدن به اهداف خود برگزيدند، آن ها را از ساير فرقه ها متمايز ساخت و با گذشت زمان، در تعاليم و رفتارشان نيز تغييراتي راه يافت که حساسيت ديگران و حتي بسياري از صوفيان را برانگيخت. در اين مقاله، مباحثي که يونگ با عنوان کهن الگوي نقاب و مصاديق آن مطرح کرده است، با توجه به رفتار ملامتيان، نقد و بررسي و شباهت ها و تفاوت هاي موجود، تحليل مي شود.