مقاله نقد و مقايسه دو کتاب «البيان» ابن انباري و «املا» عکبري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در لسان مبين از صفحه ۵۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: نقد و مقايسه دو کتاب «البيان» ابن انباري و «املا» عکبري
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نحو
مقاله اعراب قرآن
مقاله قرائت
مقاله ابن انباري
مقاله عكبري
مقاله تطبيق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاشازانوس احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سرفرازي طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علم نحو، علم قرائت و تفسير، از جمله دانشهاي بنيادين در علوم اسلامي هستند که بعد از نزول قرآن تكوين يافته اند و در راستاي فراگيري اين علوم، علم اعراب قرآن جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است. پس از نزول قرآن، بتدريج پژوهشهايي در زمينه علوم قرآني شكل گرفت. عالمان بسياري در عرصه پژوهش قرآني گام نهادند. از جمله اين عالمان نحوي كه آثار ارزشمندي از خويش به جاي نهادند تا راه پژوهش را روشن سازند. ابن انباري صاحب «غريب إعراب القرآن»، و ابوالبقا عكبري، صاحب «إملاء ما منّ به الرحمن » مي باشند. بي ترديد، آثار قرآني آنان در زمينه اعراب قرآن، راهگشاي متاخرين بوده. اين دو نويسنده اسلوبي مشابه داشته و پرداختن به مسایل نحوي وجهه بارز آثار آنها ميباشد. اختلاف آنها بيشتر در مباحث جزیي نظير، بررسي ريشه لغت، بيان مذهب فقهي و تفسير است. بسياري اين تشابه، دليل نگارش اين مقاله ميباشد.
همچنين، اين مقاله در ابتدا، نگاهي گذرا به تاريخچه علم نحو دارد. سپس به معرفي اين دو عالم بزرگ نحوي و تحليل اسلوب نگارش آنان در دو کتاب مذکور پرداخته. در پايان مقايسه اي بين دو اثر صورت گرفته، تا وجوه اختلاف را نمايان سازد.