مقاله نقد گرانيگاهي روشي براي نقد فرماليستي شعر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در نقد ادبي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: نقد گرانيگاهي روشي براي نقد فرماليستي شعر
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرماليسم
مقاله نقد فرماليستي
مقاله نقد شعر
مقاله نقد گرانيگاهي
مقاله شگرد بنيادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فولادي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله مباني نظري و روش شناختي نقد فرماليستي شعر را از ديدگاه فرماليست هاي روسي و همچنين فرماليست هاي آمريکايي يا اصحاب «نقد نو» بازمي کاود. رهيافت ما براي اين منظور، تحليلي، انتقادي است. اين پژوهش، سرانجام با ايجاد برخورد سازنده ميان دستاوردهاي نظري و عملي دو شاخه فرماليسم، روش «نقد گرانيگاهي» را سامان مي دهد. اين روش نه مانند روش «نقد پيوندمايه اي» به شيوه افقي، عمودي، بلکه مطابق ماهيت نظام مند و ساختمند شعر به شيوه چندسطحي، سلسله مراتبي همه عناصر فرم اين نوع ادبي را در ارتباط با «شگرد بنيادي» آن تحليل مي کند.