سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نیلوفر خدری – گروه تحقیقاتی پایگاه داده دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهر
مسعود رهگذر – قطب علمی کنترل و پژوهش هوشمنددانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه
محمودرضا هاشمی – پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از موارد مهم استفاده از الگوهای طراحی در سیستمهای نرم افزاری عمومًا به دلیل افزایش توانایی استفاده مجدد می باشد، اما استفاده از این الگوها سبب پیچیدگی سیستم می شود که بر روی تحلیل پذیری سیستم تأثیر بسزایی دارد، از این رو راه حلی مناسب برای بر قرار نمودن توازن بین برخی پارامترهای کیفیت نرم افزار نیاز می باشد. در مقاله به الگوهای طراحی و ارتباط با معیارهای مهندسی نرم افزار در جهت نیل به داشتن سیستم نرم افزاری کارا و قابل استفاده مجدد پرداخته می شود و رابطه میان الگوهای طراحی و معیارهای کیفیت نرم افزار کسب شده آورده شده است.