سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی ترابی حقیقی – کارشناس ارشد عمران، سازمان آب منطقه ای فارس شیراز خِیابان ارم
اردشیر محمدی، – کارشناس ارشد مدیریت، سازمان آب منطقه ای فارس شیراز خیابان ارم
میترا دهقانی – کارشناس کامپیوتر، سازمان آب منطقه ای فارس شیراز خیابان ارم

چکیده:

راهبردهای توسعه بلندمدت افق روشنی را برای صنعت آب کشور ترسیم خواهد کرد مشروط بر ای که بتوان شرایط را به بهترین شکل ممکن برای اجرایی شدن این راهبردها فراهم کرد. بدون شک یکی از مهمترین مسائلی که نه تنها در صنعت آب بلکه در کلیه سطوح برنامه ریزی در جامعه به عنوان یک مانع بر سر راه شکل گیری و به بار نشستن اهداف از پیش تعیین شده وجود دارد مسائل فرهنگی و اجتماعی می باشد. در این مقاله سعی شده از بسترسازی فرهنگی در یک افق بلندمدت زمانی به عنوان یک حربه جهت رسیدن به راهبردهای بلندمدت منابع آب کشور نام برده شود. در این را پیشنهادی مبنی بر گنجاندن درسی به نام فرهنگ آب در برنامه آموزشی سطوح مختلف تحصیلی و اجتماعی ارائه شده است تا به بهترین شکل ممکن القاء رفتارهای دلخواه به کلیه سطوح فرهنگی مقدور گردد