مقاله نقشه بندي بيماري فلج شل حاد در ايران با استفاده از روش توزيع هاي آميخته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: نقشه بندي بيماري فلج شل حاد در ايران با استفاده از روش توزيع هاي آميخته
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقشه بندي بيماري ها
مقاله مدل هاي آميخته
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غريب زاده صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: محجوب حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مقيم بيگي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: صدري غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اين مطالعه نقشه بندي بيماري فلج شل حاد در استان هاي مختلف ايران با استفاده از توزيع هاي آميخته مي باشد.
روش كـار: در اين مطالعه اطلاعات موارد جديد بيماري فلج شل حاد ارايه شده توسط مركز مديريت بيماري هاي وزارت بهداشت و درمان در سال ۱۳۸۵، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. مدل آميخته پواسن جهت پيدا كردن تعداد گروه هاي خطر مورد استفاده قرار گرفته است. تعداد مولفه ها و پارامترهاي هر يك از مولفه ها با استفاده از روش ماكزيمم درست نمايي ناپارامتري با استفاده از نرم افزار C.A.MAN برآورد شده است. جهت انتساب هر يك از استان ها به مولفه مورد نظر از قضيه بيز و برنامه نوشته شده در محيط نرم افزار R2.8.0 استفاده شده است. نتايج با استفاده از نرم افزار ArcGis9.2 روي نقشه نشان داده شده است.
يافته ها: يافته ها نشان مي دهد ميزان بروز بيماري فلج شل حاد با چهار رده به طور مناسب دسته بندي مي شود كه هر رده داراي ريسك ابتلا و احتمال خاص خود مي باشد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد مي توان با استفاده از روش مدل هاي آميخته نقشه بندي بيماري فلج شل حاد را در ايران به طور مناسب مورد ارزيابي قرار داد.