سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صالح آچاک – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رحمان مهدیانی خطبه سرا –

چکیده:

روش نقشه راه تکنولوژی به صورتی وسیع در صنعت به منظور پشتیبانی از برنامه ریزی و استراتژی تکنولوژیاستفاده می شود. این نظریه اولین بار توسط شرکت موتورولا حدود ۲۵ سال قبل در جهت پشتیبانی از برنامهریزی و تکنولوژی تولید یکپارچه توسعه داده، سپس در یک حوزه وسیع و متنوع از زمینه های صنعتی در سطحشرکت ها و بخش های آن تطبیق و به کارگرفته شد . نقشه های راه تکنولوژی می توانند اشکال زیادی داشتهباشند اما عموماً نمودارهای زمانی چندلایه ای را در بر می گیرند که قادر به توسعه تکنولوژی همسو شده باالزامات و روندهای بازار می باشد .این تحقیق نگرشی است بر نظریه نقشه راه تکنولوژی که با مقدمه ای بر آینده نگاری تکنولوژی شروعمی شود. این نظریه بسیار انعطاف پذیر است و اهداف متنوعی که می تواند پشتیبانی کند به همراه قالب هایمختلفی که نقشه راه اتخاذ کرده و اصول بهینه سازی این روش ،دراین نوشتارمرور شده است .فرآیندی که برای توسعه یک نقشه راه لازم است نیز مهم است . همچنین در این تحقیق روشی برای شروعسریع نقشه راه در استراتژی کسب و کار به همراه ویژگی های یک نقشه راه خوب و سیستم های پشتیبان دربکارگیری آنها توصیف شده است .