سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی گریوانی – کارشناس ارشد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
ابراهیم حق شناس – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

زمینشناسی و زمینشناسی مهندسی جزیره قشم با هدف بکار گیری در مطالعات برآورد جنبش لرزهای سطح زمین ناشی از زمینلرزهای احتمالی و نیز پهنه بندی مخاطرات زمینشناسی و ژئوتکنیکی مورد بررسی قرار گرفته و در قالب نقشه زمینشناسی مهندسی جزیره ارائه گردیده است . به منظور تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی قشم با مبنا قرار دادن نقشه زمینشناسی جزیره ( تهیه شده توسط حقیپور و همکاران، (۱۳۸۴ ، بازدیدهای صحرایی و جمع آوری اطلاعات پروژههای عمرانی انجام شده در منطقه، سازندهای زمینشناسی و آبرفتهای منطقه براساس ویژگیهای زمینشناسی مهندسی مورد نیاز در مطالعات ژئوتکنیک لرزهای در قالب ۶ گروه سنگی و ۱۰ گروه خاکی تقسیمبندی مجدد شدند