مقاله نقشه سازي حدود جغرافيايي جوندگان مخازن مهم بيماري در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۱۰ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: نقشه سازي حدود جغرافيايي جوندگان مخازن مهم بيماري در ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوندگان
مقاله نقشه سازي
مقاله پراکندگي جغرافيايي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صلاحي مقدم عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: جوندگان علاوه بر زيان هاي اقتصادي قابل ملاحظه، در انتقال و انتشار بيماري هاي عفوني نيز نقش عمده اي دارند. بيماري هاي منتقله بوسيله جوندگان (Rodent borne diseases)، تحت عنوان بيماري هاي مشترک انسان با حيوانات يا زئونوز (Zoonosis) تعريف شدهاند. برخي از اين بيماريها ممکن است توسط ساير جانوران نيز به انسان سرايت کند. جوندگان به عنوان مخزن (Reservoir) برخي از اين بيماري ها مطرح هستند. بر همين اساس اطلاع از پراکندگي جوندگان کشور ميتواند پتانسيل بيماري هاي منطقه را نشان داده و براي افرادي نظير نيروهاي نظامي و کشاورزان که در فيلدهاي صحرايي خدمت ميکنند حایز اهميت است. از ديرباز اهميت موش و متعاقب آن طاعون در زمان جنگ بر کسي پوشيده نبوده و تجارب جنگ تحميلي نيز بيانگر ابتلا گسترده ورزيده ترين يگان هاي ارتش به ليشمانيوز جلدي (سالک)، متعاقب حفر سنگر در مناطق آندميک نزديک شوش (تپه هاي دوسالک) به دليل سنگر سازي و تخريب لانه هاي موش مخزن بيماري بوده است. جدا از نام دوسالک که بر آندميسيته بيماري سالک اشاره دارد، برخي بيماريهاي ديگراز جمله طاعون، تب راجعه کنه اي، تيفوس موشي و برخي بيماريهاي انگلي وجود دارند که جوندگان در آن ايفاي نقش مي کنند و در زمان جنگ نيزاز اهميت ويژه اي برخوردار هستند. اما واقعيت آن است که پيشگيري از بيماريهاي فوق ريشه در اقدامات زمان صلح وافزايش دانش و اشراف دست اندرکاران طب نظامي از موقعيت زمين و اقليم دارد.
مواد و روش ها: کليه مقالات، کتابها و پايان نامه هاي در درسترس مورد بازنگري قرار گرفت و داده ها در بانک اطلاعات سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) ساماندهي شده و نقشه هايي بر اساس مطالعات و اطلاعات موجود در کشور ساخته و يا بازسازي و اصلاح شد.
يافته ها: مطالعات جامع صورت گرفته توسط دکتر اسماعيل اعتماد سنگ بناي اطلاعات مهم مورد نظر در کشور را بنا نهاد و نقشه هاي کتاب پر ارزش ايشان راهگشاي خوبي در اين زمينه است اما چاپ فوق متعلق به ۳۲ سال پيش بوده و نتايج تحقيقات صورت گرفته در ساليان اخير کمتر به صورت يکجا و بصري ارایه شده است تا کاربران موضوع از آن استفاده کاربردي داشته باشند. اين مطالعه سعي کرده است تا اطلاعات فوق را به روز کرده و بصورت نقشه هاي پراکندگي، حضور ۱۷ جونده مهم کشور را ارایه نشان دهد.
بحث و نتيجه گيري: با فرض پراکندگي مساوي تحقيقات موجود در کشور، استان اصفهان، تهران، سيستان و بلوچستان، خراسان (شمالي و رضوي)، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، فارس و اردبيل داراي تنوع قابل توجهي از جوندگان ميباشند. اين مقاله پس از بازنگري شيوع و پراکندگي جوندگان و به روز کردن داده هاي مکان مرجع در اين خصوص بر گسترش تحقيقات در مناطقي که شيوع جوندگان کم گزارش شده و يا اصلا گزارشي از آنها موجود نيست اشاره دارد و فضا را براي تحقيقات ساده، ارزان قيمت اما بسيار مفيد در اين راستا باز ميداند.