مقاله نقشه هاي مفهومي در آموزش پزشکي: بازبيني تحليلي منابع (ترجمه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در راهبردهاي آموزش (راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: نقشه هاي مفهومي در آموزش پزشکي: بازبيني تحليلي منابع (ترجمه)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقشه مفهومي
مقاله آموزش پزشکي
مقاله استراتژي تدريس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظام آبادي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: باستين حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از آن جا که حرفه پزشکي در حال تغيير است، روش هاي آموزشي دانشجويان پزشکي نيز تغيير مي کند. مولفان مختلف تصديق کرده اند که به استراتژي هاي تدريس و يادگيري ديگري نياز است که دانشجويان را قادر به حفظ مقادير عظيم اطلاعات، يکپارچه سازي مهارت هاي تفکر انتقادي و حل دامنه مشکلات پيچيده باليني کند. پژوهش هاي قبلي نشان داده اند که نقشه هاي مفهومي ممکن است از جمله چنين استراتژي هاي تدريس و يادگيري باشند. اين مقاله قصد دارد: (الف) تحقيق حاضر را به عنوان يک رويکرد آموزشي بالقوه براي يادگيري دانشجويان پزشکي مورد بازبيني قرار دهد و (ب) پيامدهاي آن را براي تدريس و يادگيري دانشجويان پزشکي مطرح کند تا راهنمايي براي تحقيقات آينده باشد.
نتيجه گيري: عملکرد نقشه هاي مفهومي از طريق ۴ روش اصلي (الف) ارتقاي يادگيري معني دار، (ب) ارايه منبعي براي يادگيري، (ج) قادرساختن اساتيد براي ارايه بازخورد به دانشجويان و (د) اجراي ارزيابي يادگيري و کارآيي اعمال مي شود. اين بازبيني، ايده هايي را براي گروه اساتيد پزشکي در زمينه استفاده از نقشه هاي مفهومي در تدريس و يادگيري ارايه مي دهد. استراتژي هايي مانند پرورش تفکر انتقادي و استدلال باليني، گنجاندن نقشه کشي مفهومي در يادگيري بر اساس حل مساله و استفاده از نقشه کشي مفهومي در يادگيري جمعي و گروهي شناخته شده است. تحولات جديد در آموزش پزشکي شامل استفاده از نقشه هاي مفهومي سريالي، استفاده از نقشه هاي مفهومي به عنوان روشي براي کمک به فراگيران با قابليت هوشي پايين تر و ترکيب نقشه هاي مفهومي گروهي با بازخورد ساختاري است.