سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد جمشیدی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

استفاده از منابع خاکها بایستی تحت مدیریتی صورت گیرد که ضامن حفظ پتانسیل آنها برای نسل های آینده باشد. در مدیریت پایدار منابع خاک، خاکشناسی (تهیه نقش ههای خاک و اطلاعات همراه) بعنوان مطالعات پایه، مورد استفاده قرار می گیرد. خاکشناسی یا فهرست برداری منابع خاک، شامل نقشه خاک، تشریح خاکها در واحدهای نقشه خاک و پی شبینی رفتار انواع خاکها برای استفاده ها و
مدیریتهای مختلف میباشد. کاربران این مطالعات شامل تولی دکنندگان محصولات کشاورزی، مدیران مزارع، مشاوران، بانکداران، سرمایه گذاران، مروجین بخش کشاورزی، آژانسهای اعتباری، برنام هریزان تنظیم مالیاتی، مدرسین علوم منابع طبیعی، متخصصین حفاظت خاک، متخصصین جنگل و مرتع، مهندسین را هسازی، توسعه دهندگان اراضی، ارگانهای مسئول سلامت، مراکز اداره تقسیمات کشوری و سایر کاربران منابع زمینی می باشند. برنامه ریزی کنترل آلودگی منابع آب با استفاده از فاکتور آلودگی برای جدا سازی .( سری های خاک و کاربرد عناصر شیمیائی در کشاورزی با کارآمدی بالا، از جمله موارد استفاده جدید مطالعات خاکشناسی است ( ٤ در چند سال اخیر با پیشرفت تکنولوژی و به یمن دسترسی آسان به اطلاعاتی دقیق مثل تصاویر ماهوار های و ابزارهای دقیق مکا نیابی و ابزار کنترل، علم خاکشناسی مسیر تغییر و تحول را به سمت انجام بهتر و دقیق تر تفسیرها و پیش بینی های لازم در مورد منابع خاک طی نموده است. این نوشته سعی دارد تا با معرفی مطالعات خاکشناسی در ایران، نقش این مطالعات را در مدیریت پایدار منابع خاک شرح دهد