سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا شریعتی – پژوهشگاه نیرو
مجید رضایی – پژوهشگاه نیرو
محمد اسکویی – پژوهشگاه نیرو
محمدعلی طالبی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

نشست آلودگی بر روی ایزولاسیون خطوط و شبکه های انتقال و توزیع در مناطق ساحلی جنوب کشور – خلیج فارس و دریای عمان – عامل اصلی وقوع خطاهای عایقی و ایحاد خاموشی های ناخواسته محسوب می گردد. شدت و نوع آلودگی دریایی – بیابانی در کنار شرایط حاد محیطی منطقه به لحاظ دوره بارش، ترکیبات دما – رطوبت و بادهای دریایی و دفعات مکرر وقوع پدیده شبنم منجر به حل شوندگی لایه آلودگی بر روی مقره گردیده، باایجاد یک مسیر الکترولیت سبب عبور جریان نشتی و نهایتا وقع تخلیه سطحی می گردد.
با تعیین حداکثر میزان الودگی محیط بر روی ایزولاسیون در ایستگاه های ۱۵ گانه برداشت آلودگی که در مناطق مختلف تحت پوشش شرکت برق منطقه ای و توزیع بوشهر نصب گردیدند و علاوه بر تهیه نقشه آلودگیمنطقه با بررسی نتایج حاصله از تطبیق آن با شرایط محیطی منطقه وتغییرات پارامترهای مهم محیطی شامل دوره بارش، حداکثر دما، پارامترهای مختلف رطوبت نسبی، تعداد روزهای وقوع طوفان گرد و خاک، تعداد روزهای غبار آلود، فشار بخار اشباع و باد غالب منطقه (جهت، شدت و دوره زمانی وزش) مشخص می گردد که روند میزان نشست آلودگی روی ایزولاسیون، روندی مشابه با تغییرات پارامترهایمختلف محیطی بویژه بارش های جوی را دنبال میکند که با استفاده از تحلیل های آماری وشبکه های عصبی می توان با تقریب مناسبی آن را شبیه سازی نمود. بررسی سوابق بهره برداری وتحلیل آمارهای خطا در شبکه های توزیع منطقه نیزصحت یافته های فوق را تایید می نماید. در این مقاله در ارتباط با موارد فوق الذکر بحث و بررسی انجام پذیرفته است.