سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کامبد امینی حسینی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و دانش
پدرام بحرینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به پتانسیل خطر فرونشست زمین در نواحی مختلف کشور ایران به واسطه قرارگیری آن روی کمربند جهانی کارست و نیز وجود سازندهای آهکی فراوان در سطح کشور، پهنه بندی استان های مختلف از دیدگاه خطرات طبیعی مرتبط با فرونشست زمین ضروری به نظر می رسد. در همین راستا پهنه بندی خطر فرونشست زمین برای نخستین بار در کشور، در پهنه استان لرستان انجام شده است. براساس این پهنه بندی که با مقیاس ۱/۲۵۰،۰۰۰ و با استفاده از سیستم جغرافیایی (GIS) انجام شده است، کل استان از لحاظ خطر فرونشست حاصل از کارستی شدگی سازندهای انحلالپذیر، به پنج ناحیه دارای پتانسیل خطر خیلی کم تا خیلی زیاد تقسیم بندی شده است.