سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدسعیدالرضا اسلامی – دانشجوی دوره دکتری تکتونیک دانشگاه شیراز

چکیده:

برای رسم نقشه پهنه بندی دگر شکلی زمینلرزه، از روش عددی پهنه بندی لرزه زمین ساختی (اسلامی ۱۳۸۰) استفاده شد به این ترتیب که مقدار عددی تفاوت بین هر گروه وگروه های با سطح تفاوت پایین تر، به مرکز هر یک از چهارگوشهای حاضر در آن گروه منتسب گردید و بر اساس آن مقادیر، منحنیهای میزتنر سم شد. با توجه به نوع متغیرها مفهوم فیزیکی مقدار تفاوت منتسب به این منحننیها عبارت از میزان نسبی دگر شکلی زمینلرزه ای یا فعالیت لرزه زمین ساختی می باشد به این ترتیب نقشه پیشنهادی دارای چند ویژگی است:
۱- در این نقشه رده بندی نسبی و محلی منطقه مورد مطالعه بر اساس فعالیت لرزه زمین ساختی بهتصویر کشیده شده است.
۲- پهنه های با دگر شکلی بالا در این نقشه دارای الگوی پهنه ای و نیز الگوی تقریبی خطی می باشند.
۳- بنا بر دو مورد فوق،ا ین نقشه جایگزین مناسبی برای نقشه های پهنه بندی لرزه زمین ساختی در مقیاس جزئی (منطقه ای و محلی) است.