سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد مرزبان راد – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی خودرو
کورش هاشمی – مسئول گروه مدیریت انرژی، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور
مهدی روشندل زاده – کارشناس مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

در مقالۀ حاضر به برشمردن ریشه ها و عوامل تکنولوژیکی موجود در آلودگی هوا و عدم بکارگیری تکنولوژیهای نوین در کاهش آن پرداخته می شود. همچنین تلاش شده است با شناخت عوامل مؤثر بر آلودگی هوا و همچنین افرادی که با ویژگیهای اجتماعی و شغلی گوناگون تشدیدکنندۀ هر یک از این عوامل هستند، شناخته شوند. سپس در صورت وجود ناآگاهی و اطلاعات کم در میان هر گروه از مخاطبان- که منجر به رفتارهای نامناسب و افزایش دهندۀ آلودگی هوا از طرف آنها می گردد- اطلاعات و آموزشهای لازم از طریق مطبوعات، رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و یا از طریق دوره های آموزشی با توجه به نیاز هر گروه از مخاطبان در اختیار آنها قرار گیرد در نهایت نیز نقش سوختهای جایگزین رابه عنوان تکنولوژیهای نو در صنعت خودرو سازی به منظور کاهش آلودگی هوا به اختصارشرح داده می شود.