سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهلول علیجانی – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

تعریف لغوی آمار در فرهنگ لغات عبارت است از : عملیات ریاضی جمع آوری، سازماندهی، و تفسیر داده های عددی، بویژه تحلیل ویژگیهای جمعیت از طریق استنباط از ویژگیهای نمونه. اگر روش علمی تنها روش معتبر و جامع تحقیق و مطالعه در همه علوم باشد انگاه علم آمار مهمترین علم برای سازماندهی و پردازش داده ها به شمار می رود.