سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیرنادر عسگرپور – بنیاد توسعه فردا
عابد عابدی جعفری –
روح ا… هنرور –

چکیده:

در طول سه دهه اخیر و به خصوص در ٥ سال گذشته در امر آموزش مفهوم جدیدی با عنوان eLearning مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به اهمیت آموزش در روند توسعه ملی، آموزش الکترونیکی به عنوان گزینه ای برای به سازی آموزش در داخل کشور میتوان مورد توجه باشد. به دلیل روشن نبودن مفاهیم اساسی آموزش الکترونیکی وهمچنین رویکرد روزافزون موسسات و ارگانهای مختلف در بکارگیری آموزش الکترونیکی در ایران، بررسی ابعاد گوناگون این امر مورد نیاز به نظر م یرسد. در این مقاله سعی شده است وجوه مختلف آموزش الکترونیکی مورد بررسی قرار گیرد. با این هدف سرفصلهای آموزش الکترونیکی و مزایا ومعایب آن، جنبه های اقتصادی آموزش الکترونیکی و جنبه های مدیریتی آموزش الکترونیکی در مقاله مرور شده است.