سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

هدیه سیدمکی –

چکیده:

توانمندسازی فرایند قدرت بخشیدن به افراد است .دراین فرایند به کارکنان کمک می شود تا حس اعتماد به نفس خویش را بهبود بخشیده و بر احساس ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند. درشرایط کنونی با توجه به جهانی شدن و وجود تاخر فرهنگی ،بخصوص در کشورهای در حال توسعه ،نیروی انسانی مهمترین دارایی هر سازمان محسوب می شود . فرهنگ مجموعه پیچیده ای است که در برگیرندهدانستنیها، اعتقادات ، هنرها ، اخلاقیات ، قوانین ، عادات و هرگونه توانایی دیگری است که بوسیله انسان بعنوان عضو جامعه کسب شده و در چگونگی پیشرفت سازمان تاثیر بسزایی دارد. .اساس آموزش بر یادگیری است و هر سازمانی می کوشد تانگرش ها و مهارت های کارکنان خود را متناسب با اهداف سازمان نماید. روش :روش کتابخانه ای می باشد. هدف :در این مقاله سعی بر آن شده است که نقش آموزش بر توانمندسازی و توسعه در حوزه فرهنگ مورد بررسی قرار گیرد.