سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد نوری زاده – کارشناس ارشد زمین شناسی، کارشناس بنیاد مسکن

چکیده:

کشور ما به تبع وضعیت خاص اقلیمی و زمینن شناسی خود، همواره در معرض آسیبهای ناشی از سوانحطبیعی قرار داشته است. از این میان «سیل» که به بیان ساده دبی، سرعت یا حجم بالای آب است از نظر حجم خسارات مادی بالاترین ارقام را به خود اختصاص می دهد. لزوم آموزش سوانح طبیعی به ویژه سیل و شیوههای مختلف آن با توجه به مخاطبین مختلف و نیز نقش اطلاع رسانی و پیش آگاهی های به هنگام و مناسب از طریق پیام رسانی درست درجهت کاهش خسارات ناشی از سیل موضوع اصلی جستجوی ما در بین تجارب سایر کشورها بوده است.
در خاتمه، به طور مختصر ابزار و تکنولوژی های نوین مرتبط با کاهش خسارات یا پیش بینیو پیشگیری سیل از جمله پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی، رادیوهای آب و هوایی، سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، ماهواره ها و امواج رادار، سامانه های هشدار و نقش بیمه مورد توجه قرار می گیرند.