سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی عظیمی تبریزی –

چکیده:

تجزیه و تحلیل آمار تصادفات و حوادث رانندگی در ایران نشان میدهدکه راننده (عامل انسانی) اصلی ترین و مهمترین علت در ایجاد حوادث و سوانح رانندگی کشور میباشد. از آنجا که انجام صحیح و اصولی هر کاری در طول زمان به آموزش و بازآموزی نیازمند است، لذا برای کاهش نقش راننده در حدوث تصادفات و سوانح رانندگی، ضرورت دارد که روشهای رایج آموزش رانندگی در کشور مورد بررسی جدی و تجدیدنظر کامل قرار گرفته و برای اصلاح آن راه حلهای مناسب نظیر پیشنهاد روشهای جدید آموزش، با تشکیلات و برنامه ریزی مورد نیاز ارائه شود.
چون شرکتهای بیمه اتومبیل به علت پرداخت خسارات تصادفات خودروها در سالهای اخیر متحمل زیانهای هنگفتی شده اند و نظر به اینکه هر گونه تغییری در وضع ایمنی رانندگی، اثر مستقیم در سود و زیان آنها دارد، لذا بسیار مناسب است که شرکتهای بیمه اتومبیل، سرپرستی آموزش رانندگی کشور را بر عهده گرفته و به اوضاع آشفته رانندگی در کشور سر و سامان دهند.