سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مهناز ضرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست پیام نور تهران

چکیده:
آلودگی محیط زیست حیات کره زمین را مورد تهدید قرار داده است . اثرات مخرب آلاینده که عامل اصلی آن انسان ها هستند ، بدون مشارکت مردمی قابل پیشگیری وکاهش نیست . در این میان زنان به عنوان نیمی از جمعیت کره زمین می توانند بسیار تاثیر گذار و تعیین کننده باشند . زنان به دلیل دارا بودن توان زایش و پرورش به گونه ای ذاتی و فطرتی علاقمند به طبیعت می باشند . و همچنین تجربیات ، آْنان در مدیریت منابع طبیعی و نیز آسیب پذیرتر بودنشان در برابر آلودگی محیط زیست ،آنان را در حفظ پاکیزگی آب ، خاک و هوا حساس تر ساخته است . زنان با مدیریت غذا ، مدیریت آب، مدیریت ضایعات خانگی با مدیریت انرژی دقت در حفظ بهداشت محیط خانه و محله مشارکت در برنامه های تنظیم خانواده ، در برنامه های زیست محیطی نقش بسزایی دارند . زنان برای ایفا نقش جدی خود باید هویت و سرشت راستین خودرا بشناسند و زنان به طور برابر از مواهب توسعه بهره مند نبوده اند با ظرفیت و توان کنونی نخواهند توانست نقش موثری در آموزش محیط زیست داشته باشند و دولت موظف است ارتقای توانمندی های آنان را در دستور کار خود قرار دهد و با آموزش های رسمی و غیر رسمی به زنان در راستای حفاظت از محیط زیست ، اقدام شود .چرا که آموزش اساسی ترین شیوه برای تحقق عملی راهکارهای پیشنهادی در این زمینه است .