سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر جعفرپور – عضو هیات علمی و معاون طرح وبرنامه حوزه مشاوران جوان ریاست جمهوری
سید سعید قاضی طباطبایی – عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی

چکیده:

مدیریت منابع انسانی بویژه با رویکرد توانمندسازی و توسعه از مهمترین دغدغه های مدیریت در بخش عمومی و بنگاههای بزرگ بخش خصوصی بوده و هست و خواهد بود. در مقاله حاضر به بررسی و تبیین نقش آموزش مدیران ارشد بخش عمومی و بخش خصوصی از منظر مدیران ارشد آموزش دیده و آموزش دهنده پرداخته خواهد شد. در این رابطه تحقیق چندانی مشاهده نشده و عرصه ای مناسب برای متخصصان آموزش و توسعه منابع انسانی تلقی می گردد. از جمله کاربردهای نتایج این پژوهش دستیابی به راهکارهای بهبود و اصلاح مسیر توانمندسازی مدیران ارشد بواسطه آموزش ایشان و پرهیز از غفلتهای بزرگ در انجام این مهم است.