سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر رهنما – عضو هیات علمی دانشگاه شاهد تهران
فرزانه چاوش باشی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در این مقاله استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس و میزان اثر بخشی این فناوری بر یادگیری دانش آموزان و سپس تاثیر آن بر توسعه ی فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه آموزش محور و کلید اساسی توسعه است و فناوری ارتباطات و اطلاعات لبه پیشرفت و توسعه ی کشورهاست لذا استفاده از آن اجتناب ناپذیر است و تاخیر در گسترش آن یکی از بزرگترین موانع توسعه خواهد بود که به دنبال خود عدم توسعه ی فرهنگی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین آشنایی با مباحث آموزشی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و در حوزه ی مطالعاتی مدارس دبیرستان و تاثیر آن بر توسعه ی فرهنگی کشورمان می تواند ما را نسبت به شناخت مسایل فرهنگی و آموزشی کشور یاری کند. از این رو می توان با بیان موضوعات مربوط به آموزش نوین و فرهنگ ، معایت و محاسن نقش آموزش نوین و مهارت ها را در توسعه ی فرهنگی کشور و رابطه فرهنگ با مسائل دیگر از جمله توسعه ، توسعه ی پایدار ، توسعه ی انسانی افق های جدیدی در این حوزه نشان داد. آگاهی از مسائل بالا محققان را در ارائه ی راهکارهای مناسب برای توسعه ی فرهنگی و استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل نوجوانان و جوانن کشور یاری خواهد کرد تا جامعه را در سطح بالاتری از نگرشها، اهداف و راههای رسیدن به آن قرار دارد. به عنوان مثال آشنایی با آموزش نوین و سرمایه گذاری بر روی دانش آموزان کشورمان و تلاش در جهت توسعه ی فرهنگی مسیری است که می تواند اهمیت موضوع را در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات روشن سازد.