سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز امرائی – رئیس مرکز آموزش سازمان بنادر و کشتیرانی

چکیده:

امروزه ما شاهد و ناظر پشرفت های تکنیکی و اقتصادی کشورهای بسیاری هستیم. این پیشرفتها نتیجه و حاصل توسعه و ا نتقال فعالیت های آموزشی و تعلیماتی در سراسر جهان است.
از آنجا که انتظار می رود جمعیت جهان در پایان قرن حاضر از مرز ۷ میلیارد نفر و جمعیت جمهوری اسلامی ایران از ۱۰۰ میلیون نفر تجاوز نماید، کاملا اشکار است که روند و مسیر کیفیت و کارآئی تقاضاو ارتقاء آموزش های متناسب آب نیازها، روند رو به تزایدی خواهد داشت و رشد سریعی را طی خواهند نمود. بر همین اساس است کهنظام آموزشی در هر کشور باید از داشتن یک سیستم تحصیلی و حرفه ای دریائی که حداقل در سطح قابل قبول و استانداردی بوده و بتواند نازهای نیروی انسانی یک ناوگان دریائی قدرتمند وقابل رقابت با ناوگانهای تجارتی سایر کشورهای دریائی جهان را مرتفعکند، اطمینان حاصل نماید.
به هر حل همچنانکه پیشرفت تکنولوژی کشورهای دریائی و صنعتی توسعه می یابد، تضاد ومغایرت بین مناطق مختلف جفرافیائی جهان رو به تزایدخواهد گذاشت. این افزایش تضاد و فاصله بین کشورهای پیشرفتهو عقب مانده از انجا ناشی و منبعث می گردد که بر اساس تخمین سازمانهای بین المللی همچون یونسکو، ۵۰ درصد از جمعیت کشورهای در حال توسعه در حال حاضر آموزش و پرورش و تحصیل به دلایل مختلف سرباز می زندد و آمار بیسوادان، سیر صعودی طی نموده و موجب رکود و چه بسا فاقد هرگونه تحرک لازم به منظور حفظ و یا کم نمودن فاصله ها و پر نمودن شکاف های بین خود و کشورهای پیشرو می باشد و به تدریج شکافها عمیقتر و فاصله ها بیشتر می شود.