سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سکینه حسینی – دبیر زیست شناسی ، آموزش و پرورش ناحیه ۲ تبریز ، ایران
زهرا سلطانی – دانشجوی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، ایران

چکیده:
آموزش محیط زیست، بنیادی ترین شیوه در حفاظت محیط زیست بوده که هدف آن، یافتن مناسب ترین شیوه ارائه مطالب ، فعالیت ها و اجرای ساختاری است که زمینه ساز ارتقاء آگاهی های زیست محیطی در سطح جامعه میباشد تا از این طریق هر فرد ، خود را مسئول در حفظ محیط زیست بداند . این تحقیق به روش کاربردی گردآوری شده که به آزمون مفاهیم نظری و حل مشکلات میپردازد. در این تحقیق راهکارهای نهادینه کردن اخلاق زیست محیطی و تغییر در نگرش دانش آموزان و دانشجویان جهت توسعه پایدار توسط آموزش و پرورش و آموزش عالی بررسی گردیده است.