سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین احمدپور – شرکت ملی صنایع پتروشیمی- شرکت پتروشیمی شهید تندگویان- امور تحقیق و توس

چکیده:

امروزه تعامل مستمر و نهادینه شده دانشگاه و صنعت درکشورهاى توسعه یافته، موجب کارآمدى بیش از پیش این دو نهاد مدرن در آن جوامع شده است. اما در کشور ما تعامل و ارتباط این دو نهاد از چنان ویژگى اى برخوردار نیست.در سالیان اخیر مقوله ارتباط صنعت و دانشگاه به مقوله اى مهم و اساسى تبدیل شده است و از این رو، کشورهاى توسعه یافته به این مقوله توجه خاصى داشته اند. براین اساس مى توان گفت اگر از توانمندى هایى که در دانشگاهها وجود دارد براى رفع نیازهاى جامعه استفاده کنیم قدمهاى اولیه براى خودکفایى صنعتى در راستاى توسعه ملى برداشته شده است.در کشور ما، مقوله ارتباط صنعت و دانشگاه از این جنبه مهم است که بیشتر محققان ما به طور عمده در دانشگاهها هستند، اما تحقیقاتى که در دانشگاههاى ما انجام مى شود بیشتر جنبه تئوریک و پایه اى دارد تا این که تحقیقات کاربردى هم مورد توجه باشد. البته هر چه زمان مى گذرد، دانشگاهها بیشتر به انجام تحقیقات کاربردى هم روى آورده اند، ولى در مجموع تأکیدى بیشتر بر انجام تحقیقات پایه اى و تئوریک مى شود.علتش هم این است که ارتقاى رتبه اعضاى هیأت علمى دانشگاهها بستگى به تعداد مقالات چاپ شده آنان در مجلات علمى بین المللى دارد و چ نین مقالاتى اغلب جنبه تئوریک دارند. از طرف دیگر، بیشتر به عنوان وظایف دانشگاهى مطرح شده و به همین دلیل کمک به توسعه صنعت و یا ارتباط با « پژوهش » و « آموزش » مقوله هاى صنعت، جزو وظایف دانشگاه تعریف نشده است.در این مقاله به این موضوعات پرداخته می شود.