سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سیدعلی نورحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
محمدصادق اللهیاری – هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
همایون میره جینی – واحد آموزش و پژوهش صدا و سیمای مرکز استان گیلان

چکیده:
نگرش بشر به محیط زیست به عنوان یکی از مسائل حیاتی، تا میزان زیادی نتیجه ی تأثیرپذیری انسان از فرهنگ های آسمانی است. اسلام به عنوان دینی که ورای زمان و مکان می تواند نیازهای بشر را در همه اعصار پاسخ دهد، حاوی مفاهیم، تعالیم و راهکارهای کاملی در خصوص چگونگی مواجهه و هماهنگی با پدیده های زیست محیطی می باشد. بررسی متون و مستندات مختلف دین اسلام، نشانگر وجود دیدگاه های مشخصی در راستای محیط زیست و منابع طبیعی است. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش آموزه های دینی در کاهش روند تخریب محیط زیست در استان گیلان صورت گرفت. در این راستا از برخی از کارشناسان و متخصصان دینی دانشگاهی و حوزوی استان گیلان مصاحبه به عمل آمد. با توجه به اینکه تحلیل چند پاسخی تکنیک مناسبی برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از سوالات باز می باشد، لذا جهت تحلیل جواب های مطرح شده از این روش آماری استفاده گردید. نتایج نشان داد که تفکرات بر گرفته از اسلام، نقش بسزایی در حفاظت از محیط زیست دارد. در این راستا مهمترین مواردی که توسط کارشناسان دینی مطرح شد عبارتند از: توجه به مقوله صرفه جویی، شناخت حقوق بشر و توجه به منابع عمومی، مسئولیت پذیری و مدیریت برگرفته از دین در رابطه با محیط اطراف، شناخت ارزش های اخلاقی و مذهبی، آینده نگری و توجه به نسل های بعدی، عشق به معبود و شکرگذاری و حفظ نعمت های خداوندی، توجه به احادیث و روایات دینی، تأکید بر کاهش خشونت در آموزه های دینی و تأثیر آن بر حفظ محیط زیست، اهمیت اسلام به نظافت و بهداشت.