مقاله نقش آژانس بين المللي انرژي اتمي در توسعه و اجراي حقوق بين الملل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: نقش آژانس بين المللي انرژي اتمي در توسعه و اجراي حقوق بين الملل
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آژانس بين المللي انرژي اتمي
مقاله حقوق بين الملل
مقاله علوم و فناوري هسته اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي صالح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقش موثر آژانس بين المللي انرژي اتمي در توسعه و اجراي حقوق بين الملل مربوط به علوم و فناوري هسته اي غير قابل انكار مي باشد. با اين وجود اين نقش به حوزه هاي خاصي هدايت داده شده و در نتيجه عدم توازن و تعادل در تحقق اهداف آژانس را موجب گرديده است. اين سازمان بين المللي در راستاي تحقق دو هدف توسعه كاربردهاي صلح آميز اتم در سراسر جهان و جلوگيري از انحراف اين كاربردها به اهداف نظامي ايجاد شده است. اما در عمل فعاليت هاي آن در تدوين و اجراي مقررات بين المللي مربوط اساسا به هدف دوم آن محدود گرديده است. نوشته حاضر بر اين نظر است كه رعايت تعادل و توازن در محقق ساختن اهداف آژانس از طريق توسعه و اجراي قواعد و مقررات مربوط كارايي آتي اين نهاد مهم بين المللي را تضمين خواهد كرد.