سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۴۴

نویسنده(ها):

بهرام جبارلوی شبستری – پژوهشگر و دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم ار تباطات اجتماعی از دانشکدۀ

چکیده:

موضوع رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی یکی از محورهای توسعه سلامت ، امنیت انسانی و کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامت ( جسمی و روانی ) میباشد که زمینه ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی در جامعه ، به ویژه جوامع شهری را به ۳ همراه دارد. از سوی دیگر تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ، تبلیغی و ترویجی در کلیه سطوح اجتماعی برای آموزش و گسترش و تعمیق فرهنگ بخشی از جمله حوزه فرهنگ ترافیک شهری و ترافیک جاده ای از وظایف متولیان با همکاری وسایل ارتباط جمعی ، به ویژه رسانة ملی و فراگیر صدا و سیما می باشد ۲ . چرا که به گفته مسئولان ذی ربط : " ایران جزو کشورهای تصادف خیز جهان به شمار می رود که هر سال خسارت های جانی و مالی فراوان و جبران ناپذیری از این بابت بر کشور تحمیل می شود " . از این رو آنچه در ادامه ارائه می شود تلاشی است برای بیان مفهوم آگهی های خدمت عمومی و نقش این گونه پیام ها ی تبلیغی در به بود فره نگ ترافیکی جامعه که توسط وس ایل ارتباط
جمعی به ویژه تلویزیون در جامعه اشاعه می یابند . همچنین سعی شده نمونه موجود این گونه آگهی ها که آگهی های ا نیمیشنی آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی معاونت راهور ناجا می باشد ، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .