مقاله نقش ابتلا به بيماري ديابت در کيفيت زندگي: نتايج يک مطالعه کوهورت تاريخي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۳۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: نقش ابتلا به بيماري ديابت در کيفيت زندگي: نتايج يک مطالعه کوهورت تاريخي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله ديابت
مقاله کوهورت تاريخي
مقاله رفسنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري نژاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: معقول نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مکانيسم اثر بيماري ها بر کيفيت زندگي انسان ها به واسطه ميزان معلوليتي است که به طور موقت يا دايم ايجاد مي گردد. با توجه به شيوع و روند افزايشي بيماري ديابت و اهميت کيفيت زندگي بيماران و نيز عدم وجود مطالعه قبلي در جمعيت تحت بررسي، مطالعه حاضر انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه کوهورت تاريخي، يک هم گروه که از لحاظ سن، جنس، سطح تحصيلات، طبقه اجتماعي، شغل و وضعيت تاهل يکسان بودند و تنها از نظر ابتلا به بيماري در دو گروه بيمار (تعداد ۱۰۱ نفر) و سالم (تعداد ۱۲۳ نفر) قرار داشتند، بررسي شدند. سطح کيفيت زندگي با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده SF-36 مورد ارزيابي قرار گرفت. اطلاعات در محيطي آرام و توسط يک فرد آموزش ديده جمع آوري شد. از روش هاي آماري پارامتريک (t-test) و غيرپارامتريک (Mann-Whitney U) براي مقايسه دو گروه استفاده شد.
يافته ها: فراواني افراد با کيفيت زندگي نامطلوب در گروه ديابت بطور معني داري بيش از گروه سالم بود. مهم ترين جنبه متاثر از اين بيماري، وضعيت احساسي و عاطفي آنها بود. محاسبه خطر نسبي نشان داد که ابتلا به بيماري ديابت به طور معني داري و به اندازه ۱٫۷ برابر (فاصله اطمينان ۹۵ درصد: ۴٫۱۳-۸٫۳) احتمال ايجاد کيفيت زندگي نامطلوب را در افراد تحت بررسي افزايش مي دهد.
نتيجه گيري: اين مطالعه تاييد نمود که ابتلاي به بيماري ديابت، شانس کسب زندگي با کيفيت نامطلوب را به شدت افزايش مي دهد. با توجه به افزايش اميد به زندگي، بيماران سال هاي نسبتا طولاني را با اين بيماري طي مي نمايند و ارتقا کيفيت زندگي اين افراد از اهميت بالايي برخوردار است.