سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مجتبی جوانبخت – کارشناس صنایع شرکت فراورده های نسوز پارس
مسعود نجفی – دانشجوی رشته صنایع دانشگاه یزد

چکیده:

بنا به تعریفی که از تحقیق و توسعه بیان شده است می توا ن به : «فعالیت های منسجم و خلاق متکی به دانش و تجربه موجود در جهت بهسازی و نواوری درجریان تولید محصولات و خدمات درموسسات اقتصادی – اجتماعی و استفاده از آن برای کاربردهای جدید» اطلاق نمود. امروز تحولات ایجاد شده در جهان صنعتی و سرعت در پیشرفت فن آوری تنها از طریق تحقیقات صورت می گیرد. ایجاد کارخانه های جدید با تولیدانبوه و افزایش کیفیت محصولات تولید شده همه در گرو فعالیت های سازمان یافته تحقیق و توسعه بوده و در این میان نوآوریها می توانند توسعه فراورده های جدید را به دنبال داشته باشد. فرایند تحقیق و توسعه می توانند با توجه به اهداف زیر:
– محصولات جدیدی برای واحد تولیدی خود طراحی و ابداع نمایند.
– کمیت و کیفیت محصولات تولیدی خود را افزایش دهند.
– مصرف منابع واحد تولیدی خود را بهینه نمایند.
– روشهای جدیدی برای بکارگیری مجدد و کاهش ضایعات واحد تولیدی خود ابداع نمایند.
– سهم مواد و منابع داخلی را در تولید محصول افزایش دهند.
در واحدهای تولیدی و خدماتی نقش مود را ایفا نمایند.
از سوی دیگر با توجه به در نظر گرفتن فعالیت های تحقیقاتی در چارچوب یک پروژه و تلاش در رسیدن به هدف توام با صرف وقت و هزینه، بنابراین این امر را می طلبد تا در مرحله طراحی یک محصول و یا تصدیق آن از فنون مختلفی از جمله فنون آماری و ابزارهای کیفیت استفاده نمود تا در کمترین زمان ممکن اطلاعات لازم بسیاری را برای تصمیم گیری به دست آورند و حتی ملاک تصمیم گیری و جهت گیری و پایه ای برای بررسی صحت و سقم فرضیات و حتی اعتبار و پایایی فعالیت های پروژه تحقیقاتی محوب گردد.
دراین مقاله به معرفی فرایند فعالیت های تحقیقاتی واحد تحقیق و توسعه شرکت فراورده های نسوز پارس همراه با یک مورد کاربردی و استفاده از فنونو ابزارهای مختلف آمار توصیفی، استنباطی و کیفیت اعم از :
– معیارهای پراکندگی و مرکزی،
– آزمون فرضیه های میانگین و اختلاف میانگین ،
– نمودار پارتو،
– هیستوگرام و نمودار جعبه ای ،
– نمودار علت و معلول ،
– روش های نمونه های گیری بررسی نمونه های تحقیقاتی،
– فنون همبستگی (جهت ارتباط بین پارامترهای محصول)،
– تعیین اندازه نموده
بر روی پارامترهای استحکام مکانیکی سرد، خواص ظاهری و دانسیته برندهای محصولات همراه با یک مورد کاربردی و با استفاده از نرم افزار SPSS در راستای اهداف فوق پرداخته می شود.