سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نادر احمدزاده بهروز – کارشناس ارشد راه وترابری
علی منصورخاکی – دانشیار دانشگاه علم وصنعت

چکیده:

این مقاله رابطه بین ابعاد تایر اتومبیل سواری ( ارتفاع ٬ عرض و قطر ) را با میزان خرابی حاصله از تاثیر آنها در روسازی های صلب بررسی می کند . روابط ارایه شده بر اساس تئوری های وس ترگارد و مشخ صات اولیه تایرها بدست آمده است . این مقاله نشان می دهد که چگونه با افزایش قطری اعرض تایر به میزان مشخصی ٬ خرابی در روسازی ها کمتر می گردد و پیشنهاد می گردد که با تغییر ابعاد تایر میزان خرابی در روس ازی های صلب کاهش داده شود واین کاهش سبب صرفه جویی در انرژی ناشی از ترمیم روسازی گردد .