مقاله نقش ابعاد شخصيتي، دلبستگي، شاخص هاي خلقي، و عوامل جمعيت شناختي فاصله جغرافيايي و جنس دانشجويان در پيش بيني احساس غربت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش در سلامت روانشناختي از صفحه ۳۵ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: نقش ابعاد شخصيتي، دلبستگي، شاخص هاي خلقي، و عوامل جمعيت شناختي فاصله جغرافيايي و جنس دانشجويان در پيش بيني احساس غربت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس غربت
مقاله شخصيت
مقاله دلبستگي
مقاله اضطراب
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خداپناهي محمدكريم
جناب آقای / سرکار خانم: گنجوي آناهيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي عوامل پيش بيني کننده احساس غربت در دانشجويان، نمونه اي بالغ بر ۳۶۰ دانشجوي سال اول (۲۱۰ دختر و ۱۵۰ پسر) با روش نمونه گيري تصادفي از خوابگاه هاي دانشگاه شهيد بهشتي انتخاب و پرسشنامه هاي احساس غربت (ون وليت،۲۰۰۱)، NEO FFI (کاستا و مک کري، ۱۹۹۲)، سبک هاي دلبستگي بزرگسالان (هازان و شيور، ۱۹۸۷)، و مقياس افسردگي، اضطراب، استرس (DASS) (لويباند و لويباند، ۱۹۹۵) اجرا شدند. در ضمن، عوامل جمعيت شناختي جنس و فاصله جغرافيايي نيز مورد بررسي قرار گرفتند. داده هاي به دست آمده با استفاده از تحليل رگرسيون گام به گام، حاکي از آن هستند که از ميان عوامل جمعيت شناختي مورد مطالعه، عامل جنس و از ميان متغيرهاي روانشناختي، نوروزگرايي و اضطراب قادر به پيش بيني احساس غربت مي باشند.