سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مراد شاهسوار گرگری – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
سید وحید خوانساری – هیات علمی، دانشکده مهدسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی اثرات اتصالات نیمه صلب، به طور اعم، و اتصالی بخصوص، به طور اخص، در رفتار دینامیکی قابهای ساختمانی تحت اثر بارگذاری زلزله می باشد. جهت نتیجه گیری بهتر از نتایج این مطالعه ، از قابهای ساده یک دهانه و یک طبقه مجهز به اتصال مورد نظر در محل برخورد تیر به ستونها استفاده شده است. جهت داشتن معیاری مناسب برای ارزیابی پاسخهای قاب مجهز به اتصال مورد نظر، محاسبات مشابهی جهت دو عدد قاب دیگر، یکی با اتصالات صلب و دیگری با اتصالات مفصلی، انجام گرفت. نتایج بدست آمده، همانطوریکه از قبل هم قابل انتظار بود، مؤید کارآیی و مؤثر بودن اتصال مورد نظر در کاهش برش پایه می باشد. در این مطالعه از شتابنگاشت ۴ زلزله مختلف استفاده شده است