سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

شمس الله صفرلکی – استادیار گروه الهیات دانشگاه ایلام

چکیده:

یکی از امتیازها ی بسیار مهم در حوزه ی تفکر شیعی، وجود اجتهاد است. اجتهاد به معنی استفراغ وسع و نهایت سعی مجتهد در به دست آوردن حکم شرعی، نیروی محرکه ی تولید علم در مبانی فقهی است. سنت علمی و روشمند اجتهاد، در حوزه های علمیه، روشی دیرینه و با اهمیت و پر ارزش است. روحیه ای که بر ح وزه ها غالب است، روحیه ی فهم تحقیقت است. یعنی طالب علم دینی حتی در ادبیات و مقدمات نیز در صدد است تا هر مسئله ایو مطلب و مبحثی را، به طور دقیق بفهمد و دلیل آن را به دست آورد. احیای اجتهاد به عنوان موتور تولید علم در حوزه ی تفکر اسلامی می تواند دستاوردیهای قابل ملاحظه ای را، به ارمغان آورد، اما انیکه چگونه می توان از اجتهاد به عنوان مولد علم استفاده کرد، نیاز به تبیین شرایط و موانع آن دارد که در این نوشتار سعی شده است در حد امکان، نوع اجتهاد مطلوب معرفی شود.