سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مظاهر ضیایی – عضو هیأت علمی و رئیس مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

چکیده:

هر چند رابطة بین اخلاق و مدیریت سازمانها از گذشته کم و بیش مورد توجه بوده است، اما با ورود به عصر اطلاعات، لحاظ کردن جنبه های اخلاقی در مدی ریت برای کسب موفقیت ضروری گردیده است . هدف این مقاله، نشان دادن این ضرورت و پرداختن به برخی جنبه های آن است که می تواند بر موفقیت سازمانهای امروزی مؤثر باشد .
اخلاق، مجموعة احکامی است که درستی یا نادرستی رفتارها را در یک جامعه معین می کند . اما این احکام متنوع و گاهی به نوعی متضاد می باشند و بستگی زیادی به موقعیت و زاویة دید دارند . به علاوه هر چند اخلاق متناسب با تحولات جامعه پویایی خاص خود را دارد، اما نمی تواند سر یع اً خود را با تغییرات شدید سازگار کند،
عصر اطلاعات به معنی افزایش اهمیت فرایند تولید اطلاعات نسبت به فرایند تولید کالا و انرژی است . در این فرایند، مهمترین منبع تولید، انسانها و مهمترین فعالیتها، نوآوری و خلاقیت و تبادل اطلاعات است . به علاوه عصر اطلاعات باعث شبکه ای شدن ارتباطات شده است، بدیهی است که این شرایط واکنش های اخلاقی خاص خود را نیز می طلب د . مسئله مهم این است که قضاوت افراد در مورد درستی یا نادرستی کارها، به شدت بر عملکرد آنها به عنوان عامل اصلی تولید و تبادل اطلاعات تأثیر دارد . و هم چنین شبکه های ارتباطی باعث افزایش قدرت گروه های اجتماعی شده است و در نتیجه انتظارات اجتماعی از سازمانها را بالا برده، هرگونه فعالیت سازمانها را زیر ذره بین قرار داده است . بنابراین هر چند هدف اصلی سازمانها در طول زمانها، کارایی اقتصادی بوده است، اما مدیران در عصر اطلاعات برای دستیابی به موفقیت باید به انتظارات اجتماعی و احکام اخلاقی واکنش های متناسب نشان دهند و در بهترین حالت قادر باشند این گونه انتظارات را با اهداف اقتصادی سازمان تلفیق کنند و دستیابی به اهداف بالاتری را امکان پذیر کنند .
این مقاله با نگاهی به اخلاق و سازمانهای عصر اطلاعات شروع و سپس روابط اخلاق با جنبه های مختلف مدیریت سازمانها بطور کلی و سپس س ازمانهای عصر اطلاعات بررسی می شود و در پایان برخی موارد که می تواند به موفقیت بیشتر سازمانها در عصر اطلاعات کمک کند، ارائه می گردد.