سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جلیل اصغری میدانی – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه

چکیده:

این بررسی به منظور تعیین مناسب ترین روش خاک ورزی و تاثیر آن بر روی میزان رطوبت حفظ و ذخیره شده تخلخل و تراکم خاک در شرایط دیم از سال ۱۳۷۳-۷۷ در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم انجام گرفت آزمایش بصورت اسپلیت اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با عملیات خاک ورزی پاییزA (a1= گاو آهن بدون صفحه برگردان، a2= گاو آهن برگردانداز a3= بدن عملیات خاک ورزی، a4= گاو آهن قلمی) و با عملیات بهاره (B) (b1 پنجه غازی، b2= علف کش، b3= دیسک، b4= علف کن میله ای) در ۳ تکرار اجرا گردید.