سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اکبر فرهنگی – استاد دانشگاه تهران
عباس خدادادی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

تغییر سازمانی برای بقا و ادامه حیات سازمانها و شرکتهای امروزی حیاتی و اجتناب ناپذیر است . اکثر سازمانها در تلاش برای طراحی و اجرای تغییرات مناسب در جهت پاسخگویی به اقتضائات محیط خارج از شرکت یا نیازهای داخل شرکت تلاش می کنند . بررسی ها نشان می دهند که در حدود ۷۰ درصد فعالیتهای مربوط به تغییر شکست می خورند [۸] ، دومسئله ای که عمدتًا در این شکست ها نقش دارند، یکی مربوط به فقدان ارتباطات با کارکنان و دیگری مربوط به عدم تعیین دقیق و موثر تاثیری است که این تغییرات بر فعالیتهای کسب و کار خواهد گذاشت، است . در این مقاله با توجه به بالا بردن احتمال موفقیت تغییرات سازمانی مدلی برای ایجاد ارتباطات موثر با کارکنان با دید راهبردی در هنگام اجرای تغییرات درون سازمانی معرفی خواهد شد . این مدل هم بر طراحی و هم بر بکارگیری موثر آن تمرکز دارد