مقاله نقش ارزش يابي آموزشي در بهبود اثربخشي سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۸۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: نقش ارزش يابي آموزشي در بهبود اثربخشي سازماني
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش يابي آموزشي
مقاله اثربخشي آموزشي
مقاله اثربخشي سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: محتشمي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه ثابت شده است که توفيق يک سازمان در گرو برخورداري از يک نظام آموزشي منسجم و پوياست؛ تنها با داشتن چنين نظامي، سازمان مي تواند با تحولات و پيشرفت هاي اجتماعي و صنعتي همگام و در ميان سازمان هاي ديگر از جايگاه شايسته اي برخوردار شود. هرگز نمي توان ادعا کرد که آموزش به  خودي خود سودمند است؛ مگر اين که از آموزش هاي ارائه شده، ارزش يابي به عمل آيد. بدين منظور اين مقاله با استفاده از روش توصيفي و با استفاده از رويکردها و الگوهاي ارزش يابي آموزشي و اثربخشي سازماني به بررسي نقش ارزش يابي آموزشي در بهبود اثربخشي سازماني مي پردازد. نتايج حاصل از اين مقاله عنوان مي دارد که ارزش يابي جامع و کامل مي تواند سازمان را از اثربخش بودن نتايج آموزش ها آگاه کند. ارزش يابي بازخوردي را ايجاد مي کند که مي توان بر اساس آن متوجه شد آموزش هاي داده شده تا چه ميزان براي رسيدن به اهداف مورد نظر سازمان، اثربخش بوده اند. هم چنين با توجه به نتايج حاصل از ارزش يابي آموزشي مي توان به نقاط قوت و ضعف سازمان پي برده و از آن در جهت اصلاح و بهبود روش ها استفاده کرد؛ بدين طريق مي توان گامي در جهت بهبود اثربخشي سازماني برداشت.