مقاله نقش ارزيابي قبل از عمل در كلينيك بيهوشي در كاهش ميزان لغو شدن اعمال جراحي انتخابي در روز عمل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه ۶۰ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: نقش ارزيابي قبل از عمل در كلينيك بيهوشي در كاهش ميزان لغو شدن اعمال جراحي انتخابي در روز عمل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلينيك بيهوشي
مقاله ارزيابي قبل از عمل
مقاله لغوشدن اعمال جراحي انتخابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماهوري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي نيا حيدر
جناب آقای / سرکار خانم: سويل سينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسي مطلوب قبل از عمل به همراه جلب رضايت بيماران مي تواند به اداره بي خطر بيهوشي در دوره پيرامون عمل منجر شود. اخيرا از كلينيك هاي بيهوشي ارزيابي قبل از عمل براي آماده سازي مناسب بيماران براي بيهوشي و جراحي استفاده مي شود. بررسي هاي مختلف نشانگر كاهش نياز به مشاوره ها و آزمايش هاي مختلف است ولي در مورد بررسي تاثير اين كلينيك ها بر روي لغو شدن اعمال جراحي در روز عمل مطالعات اندكي انجام گرفته است. ما در اين مطالعه تاثير استفاده از كلينيك هاي بيهوشي ارزيابي قبل از عمل را بر روي مساله لغو شدن اعمال جراحي و علل مختلف آن مورد بررسي قرار داده ايم.
روش اجرا:‌ در يك مطالعه گذشته نگر مقطعي، پرونده هاي ۵۷۶۵ بيمار، كه در طول يك سال (سال (۱۳۸۵ پس از راه اندازي كلينيك بيهوشي، تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند، بررسي و با ۶۰۶۷ مورد اعمال جراحي در طول سال پيش از آن كه كلينيك بيهوشي داير نبود (سال (۱۳۸۴ مقايسه شد.
در هنگام بررسي بيماران، آزمايش ها و درمان هاي دارويي اضافي در صورت نياز درخواست مي شد. داده ها در هر دو گروه جمع آوري شد و تحت آناليز آماري قرار گرفت.
نتايج: كل پرونده هاي بررسي شده ۱۱۸۳۲ مورد بود. ۹۴۹ تن از ۵۷۶۵ بيمار (%۱۶٫۴۶) كه در كلينيك بيهوشي مورد بررسي قرار گرفته بودند در مقايسه با ۱۳۲۵ تن از ۶۰۶۷ بيمار (%۲۱٫۸۳) بدون ويزيت قبل از عمل، مشمول لغو عمل شده بودند (p=0.000).
در بيماران ارزيابي شده در كلينيك بيهوشي، لغو عمل به علت «نياز به اقدامات درماني و تشخيصي بيشتر» نيز به صورت معني داري كاهش يافته بود. %۲۰٫۳ در مقايسه با %۲۸ و (p=0.000.
بحث: ويزيت در كلينيك هاي بيهوشي ارزيابي قبل از عمل مي تواند به صورت معني داري از لغوشدن عمل بيماران و يا به تعويق افتادن اعمال جراحي در روز عمل بكاهد و كيفيت كنترل و اداره بيماران را بهبود بخشد.