سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن خادمی زارع – استادیار داشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
ناصر صدرا ابرقویی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه یزد

چکیده:

یکی از عوامل مهم در افزایش راندمان بهره وری و بهبود کیفیت در بخش کشاورزی تامین ایمنی و بهداشت شغلی کشاورزان از طریق تولید تکنولوژی و طراحی تجهیزات و ادوات مورد نیاز منطبق بر ارگانیسم و ابعاد و اندازه های بدنی کشاورزان می باشد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که درد در نواحی پشت، شانه، بازو، دست و بیماری های CTD بیشترین و معمولترین علایمی هستند که کارگران مزارع را آزار می دهد. این مقاله سعی دارد که ضمن بیان اهمیت و ضرورت بکارگیری علم ارگونومی به برخی از مشکلات کاری مطرح و ریس فاکتورهای ارگونومی کشاورزان پرداخته و راه حلهای ساده و مقرون به صرفه جهت کاهش و مشکلات افزایش بهره وری و بهبود کیفیت این بخش ارائه نماید. نکته قابل ذکر اینکه ابعاد و اندازه های استفاده شده دراین مقاله بر اساس آنتروپومتری جامعه ایران محاسبه و ارائه شده است.